Blog Posts Tagged As: om varmepumpe

Varmepumper utviklet for norske værforhold

Posted By: Admin Published: 11/09/2019 Times Read: 181 Comments 0
Varmepumper utviklet for norske værforhold

Vurderer du varmepumpe til din bolig? Det er krav om at alle som arbeider med slike klimagasser, skal være sertifiserte for jobben. Dette gjelder alle varmepumper uansett type og størrelse. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge EUs regelverk for å redusere utslipp av drivhusgasser som bidrar til global oppvarming. BE MONTØR OM Å LEGGE FREM F-GASSERTIFIKAT Første bud når du skal installere varmepumpe, er derfor å forsikre deg om at den som gjør dette er sertifisert for å jobbe med produkter som inneholder HFK-gasser.

Read more

Varmepumpe Smart vinterbruk

Posted By: Admin Published: 29/08/2019 Times Read: 140 Comments 0
Varmepumpe Smart vinterbruk

Varmepumpe Smart vinterbruk OPPVARMING:Virker varmepumpene på de kaldeste vinterdagene? Svaret er ja. Varmepumpene er mye bedre enn sitt rykte i følge bransjen selv. De fleste luft-til-luft-varmepumpene tilpasset nordisk klima kan hente ut energi fra uteluften helt ned mot -25 grader. Varmepumper som henter energi fra uteluften, fungerer bra når det blir kaldt ute. Men på de kaldeste dagene kan du få behov for ekstra varme.

Read more

Hvordan virker en varmepumpe?

Posted By: Admin Published: 28/08/2019 Times Read: 60 Comments 0
Hvordan virker en varmepumpe?

Hvordan virker en varmepumpe? En varmepumpe har evnen til å flytte varme fra et lavere til et høyere temperaturområde. Selv ved kalde temperaturer finnes det energi som varmepumpen kan utvinne i form av varme. Energien som varmepumpen utvinner kommer fra solvarme enten den er lagret i luften, berget, grunnen eller sjøen. En luft til luft varmepumpe henter energi fra luften. Energien som utvinnes er gratis og fornybar. Prosessen med å hente energi fra omgivelsene, er mulig ved hjelp av et kjølemedium, også kaldt kuldemedium, som har et lavere kokepunkt enn omgivelsene der energien skal utvinnes.

Read more

Velg riktig luft til luft varmepumpe

Posted By: Admin Published: 09/05/2019 Times Read: 159 Comments 0
Velg riktig luft til luft varmepumpe

Velg riktig luft til luft varmepumpe Sjekk at varmepumpen er laget for nordiske forhold og er tilpasset vinterkulden der du bor. Personer med ekstra sensitive luftveier kan oppleve at de ikke tåler varmepumpe. Høy nok varmeeffekt Effektfaktoren eller COP (Coefficient of Performance), er et tall som sier noe om hvor mye varmeeffekt pumpa gir i ut forhold til hvor mye strøm du har tilført. En effektfaktor på 3, betyr at pumpa bruker 1 kilowattime og gir 3 kilowattimer ut. Ved norske forhold bør effektfaktoren være oppgitt ved ned mot minus 7 grader for å ha god virkning når vi trenger oppvarmingen mest. Hvor mye effekt (varme) varmepumpen totalt klarer å gi ut ved gitte forhold, er viktig for om den har tilstrekkelig kapasitet til å varme opp hele eller bare deler av boligen.

Read more

Varme- og energistyring i smarthus

Posted By: Admin Published: 22/03/2019 Times Read: 86 Comments 0
Varme- og energistyring i smarthus

Smarthusteknologi er et samlebegrep på elektriske installasjoner som skal gjøre styringen av den elektriske hverdagen enklere. I et smarthus bruker du dagens teknologi, ikke gårsdagens, og med riktig bruk kan du spare energi og penger.

Read more

Showing 1 to 5 of 9 (2 Pages)